Mukunga (xiré)

(cantigas para as divindades) 

 

(KIJANJA)

(1)

(Ritimo)

(Kabula)

 

E pambo oio gangaio panjira Kijanja

e gangaio gangaio panjira kijanja

 

(2)

Nganga gagaio gagaio leke pambu jire

Nganga gangaio gaio leke pambu jire

 

(3)

Kibandara aie kibandara uá mungongo (2 vezes)

kibandara a mungongue

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Panjira)

(1)

(Ritimo) 

(Kongo)

 

Panjira Mukaxi keme

panjira mukaxi keme

aie panjira lunda si kakulukají

aie panjira lunda si kakulukaji

 

(2)

Lunda si si salukaia

lunda si alua ganga

(bis)

 

(3)

 

Malungú kianbote

lunda si kakulu kaji

e malungu kianbote

lunda si kakulu kaji

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ngó)

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

A mawini Kongo Nkoka kia mene

A mawini Kongo Nkoka Kia mene

Kongo sanzala Nganga me

Nkoka kia mene

Kongo sanzala Nganga me

Nkoka kia mene

(2)

Njire konbela jó

tamba lasi

njire e danki

(bis)

(Ritimo Kabula)

Ngó a npaia npaia npaia

ngó npaiande npaia npaia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Katende)

(1)

(Ritimo)

(Kabula)

Katende dindila kizua  kianbote

katende dindila kizua  kianbote

(2)

kizua kianbote muxima kiazue

Kizua kianbote muxima kiazue

(3)

Makaia kinduila katende kia zaia

makaia kinduila katende kia zaia

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Panzu)

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Panzu e panzu elo ganga milo

panzu e panzu elo ganga milo

(2)

Panzu panzu panzu e

Panzu panzu Nganga e

(3)

(Ritimo quebrado)

Maba maba makaia e

maba maba Nganga panzu e

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Kewala)

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Kewala Nkongo dianbole

Kewala Nkongo Kianbote

(2)

Kewala tala tala Ngue

kewala muxima ngana me

 

(3)

Wenda Mukongo Mukongo e

wenda mukongo keuala

mukongo e.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mutajinji

(1)

(Ritimo)

(Kabula)

 

E e Mabela e e mabela

Mutajinji leko Mutajinji leko

(2)

E e e Leko e e leko

Mutajinji leko

(3)

(Ritimo Barravento)

Mutajinji Mabela Mutajinji

wenda

Mutajinji Mabela Mutajinji

Ganga.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ngana Npensú

(1)

(Ritimo)

(Kabula)

Mona Muxi e maionge

maionge maionge

(2)

Maza maza keluesa

maza maza dile

(3)

Telekonpensu Muxaxue

telekonpensu muxaxua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nzazi

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Mwana Nganga e mwanagange

Nzaminajo Nsimbenganga

e mwanu gangue

ngo e ae

(2)

Nguele

nguele zaji

nguele zaji

(3)

Kiane Kiane kiane

kiana

(bis)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Luango

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

A e Luango e

ae Luango e

Luango kafilé panzu

ae Luango e

(2)

E Luango Nkisi Apungu me

Ae Luango Nkisi Apungu me

(3)

Maleme Lunu Maleme Me Lua

Igue tata me Luango

Maleme Tate

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kafunje

(1)

(Ritimo)

(kongo)

Kavunguere

katulanba lasinbe

kongo senzala e e e

(bis)

(2)

Banbi e kunbi lasi

Banbi e Kunbe lajó

(3)

(Ritimo qubrado)

Kamulamuna

kongo jenje e kavungu

kamulamuna kongo jenje kavungu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ndenbu

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Ae ae Mauila

Banda le Kongo

e Ntata se re re

(bis)

(2)

Nzó e bere iko tenbu

amuringanga

tenbu

kozandio

(3)

Aia vizi vizi Ngue

Tenbu kelula

Ngue ame Luangu

Ngue Tenbu Amunhagá

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nzumba

(1)

(Ritimo)

(Munjola)

Zumba nagetu

Nki penbe aia o re re

aue re re re aia

Ki penbe

(2)

Zumba Nagetu

Getu Najare

(3)

zumba Niá iza kutala nikojo nikojo

niá iza kutala nikojo zumba.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hongolo

(1)

(Ritimo)

(Kabula)

Mama zinga kikumula

sinbi Nganga

hongo Nkalunga

(2)

Dikulu kua Hongolo

Mebanba honga

ulu mebanba honga ulu

(3)

Hongolo Kilanba

takuna menha kuna Nzaji

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wunji

(1)

(Ritimo)

(Kogo)

Vunji tata tetu e

vunji etá muzangue

(2)

(Ritimo Barraventu)

Kauele sinbi kauele vunje

(bis)

(3)

Kauele vunje kauele

kauele vunje kaueleia

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaiango

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Kongo sinavuru navuru ke ae ae

kongo sinavuru navuru ke ae diá

Nzambi

(2)

Lebo adi a katulenu ke

lebo adi a katulenu e

ae

uá Nzambi

(3)

Tuzia manfu alelu ke

ae tuzia manfu

tuzia manfu alelu ke

ae tuzia manfu

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kisinbi

(1)

(Ritimo)

(Kongo)

Kisinbi e kisinbe e mwaname

kisinbi e mwaname

kisinbi e mwaname

(2)

kisinbi e mwana kikongo

ae zenze

kisinbi e mwana kikongo

ae lunbondu

(3)

A ei Kisinbi e lunbondo eua esi

kisinbi e lunbondo eua esi

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaitunba

(1)

(Ritimo)

(Munjola)

Samba samba mwaname takubila kena

e samba o samba mwaname

(2)

Aiue sambe samba

samba mwaname tate takunbila kena

(3)

Samba Mwaname samba e

samba mwaname samba e

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lenba

(1)

(Ritimo)

(Munjolá)

Lenba zambi apungu palakena

indo indo

(2)

Lenba lemba moxio e

Ngangan muxi

(3)

Aiu ea aiu ea tunbere

aiu ea tunbere Lenba Nganga

tunbe re re .